Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w  krajach UE od 25 maja 2018 r.

 

W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o  tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ariadna S.A. Fabryka nici, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ariadna S.A. Fabryka nici z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2/6, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000019179, NIP 728-013-22-48.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@ariadna.com.pl

 

Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:

  •            realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Ariadna S.A. Fabryka nici,  a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
  •            marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  •            przesyłania informacji handlowej, w tym usługi newsletter, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:

  •          firmom informatycznym świadczącym usługi programistyczne i wsparcia technicznego oprogramowania,
  •          firmom spedycyjnym, transportowym lub kurierskim w celu realizacji dostawy wyrobów sprzedawanych przez Administratora
  •          Agentom handlowym, z którymi Administrator ma podpisaną Umowę agencyjną w celu prowadzenia działalności marketingowej oraz handlowej w zakresie wyrobów oferowanych przez Administratora
  •          innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.

Produkt dodany do ulubionych