ARIADNA S.A. Fabryka Nici
ul. Niciarniana 2/6
92-208 Łódź,
POLSKA
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX, pod numerem:
KRS:  0000019179
BDO: 000034713
NIP: 728-013-22-48

Kontakt z nami

opcjonalne
Produkt dodany do ulubionych